RADA NAUKOWA 
Przewodniczący – dr hab. Maria Joanna GONDEK
Członkowie: prof. Andrzej BAŁANDYNOWICZ, prof. Ivan BILIARSKY (Bułgaria), prof. Robert BRTKO (Słowacja), prof. Liqun CAO (Kanada), dr hab. Elżbieta CZARNY-DROŻDŻEJKO, dr hab. Tomasz DEMENDECKI, prof. Dariusz DUDEK, prof. Ewa GUZIK-MAKARUK, prof. Jolanta JABŁOŃSKA-BONCA, prof. Ena KAZIĆ-ÇAKAR (Bośnia i Hercegowina), dr hab. Wojciech KONASZCZUK, dr hab. Jarosław KOSTRUBIEC, dr hab. Artur KOTOWSKI, prof. Anna ŁABNO, prof. Justin MCDEVITT (USA), dr Grzegorz OCIECZEK, prof. Emil PŁYWACZEWSKI, prof. Wojciech RADECKI, dr hab. Joanna RADWANOWICZ-WANCZEWSKA, dr hab. Maciej RUDNICKI, prof. Roberto RUSSO (Włochy), prof. Mirosław SADOWSKI, prof. Kurt SCHMOLLER (Austria), dr hab. Iwona SIEROCKA, dr hab. Paweł SKRZYDLEWSKI, prof. Abel SOUTO MIGUEL (Hiszpania), dr hab. Tomasz SZANCIŁO, prof. Konstantin TANEV (Bułgaria), dr hab. Grzegorz TYLEC, prof. Paola TODINI (Włochy), dr Andrzej WAŻNY, dr hab. Krzysztof WROCZYŃSKI, dr hab. Kamil ZARADKIEWICZ, prof. Luigi ZINGORE (Hiszpania/Włochy).

KOLEGIUM REDAKCYJNE
Przewodniczący – dr Dariusz DRAJEWICZ

Członkowie: Marek JASKULSKI, dr Maciej NAWACKI, Dagmara PAWEŁCZYK-WOICKA

REDAKCJA
Redaktor Naczelny – Wojciech KOTOWSKI
Z-ca Redaktora Naczelnego – dr Jędrzej KONDEK
Sekretarz Redakcji – dr Wojciech POTOCKI